PsychoterapiaBogusław Włodawiec, psycholog, psychoterapeuta

Badania nad efektywnością psychoterapii"Ewaluacja Programu Rozwoju Osobistego. Raport z badań"
Obszerny raport z badań nad efektywnością psychoterapii i psychoedukacji prowadzonej w ramach Programu Rozwoju Osobistego w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP. Zawiera m.in. wykresy zmian nasilenia objawów psychopatologicznych oraz relacje uczestników Programu o zmianach w ich życiu po terapii.

"Analiza efektywności terapii odwykowej osób bezdomnych, uzależnionych od alkoholu. Raport z badań"
Obszerny raport z badań nad efektywnością terapii odwykowej. Badania objęły grupę 1000 uzależnionych pacjentów oddziału odwykowego i były prowadzone przez 9 lat. Raport zawiera m.in. statystyki utrzymywania abstynencji przez pacjentów, którzy ukończyli terapię: pół roku po terapii, rok po terapii i dwa lata po terapii.